Steun ons en help Nederland vooruit

Jerry van der Meulen

Raadslid fractievoorzitter

Lichtenvoorde

Betrouwbaar in bestuur en transparant in politiek handelen

Geboren in Vlaardingen en sinds 1998 naar grote tevredenheid woonachtig in Lichtenvoorde. Gelukkig getrouwd met een echte Lichtenvoordse. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2005 raadslid voor D66 in uw gemeenteraad.

Gedurende deze 13 jaar uitgegroeid tot één van de meest ervaren raadsleden van Oost Gelre. Betrouwbaarheid is altijd de drijfveer geweest in mijn politiek handelen. Openheid op alle fronten. Tevens heb ik het sociale gezicht van D66 duidelijk naar voren gebracht. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving is voor mij een belangrijke motivatie geweest om in de gemeentelijke politiek actief te zijn.

Bouwen naar behoefte en duurzaamheid

Door mijn jarenlange werkzaamheden als adviseur in de bouwsector is deze sector voor mij een open boek. Niet schreeuwen, maar wel luisteren en vasthouden aan een duidelijke visie die regelmatig bijgesteld moet kunnen worden.

Het bouwen naar behoefte heb ik altijd uitgedragen. Niet bouwen voor leegstand, maar zorgen dat er voor iedereen een goede woning beschikbaar is. Dus ook voor jongeren en senioren. Vooral het bouwen voor starters in de kleine kernen heb ik steeds uitgedragen. Het maken van beleid voor behouden van onze jongeren in de kleine kernen is voor mij een zeer belangrijk punt.

Het verduurzamen van het woningbestand in Oost Gelre staat bij mij hoog in het vaandel, dit moet gebeuren, zowel bij wooncorporaties maar ook bij de particuliere woningen.

Een harmonieuze samenleving voor iedereen

Door de komst van nieuwkomers wordt onze gemeente zowel cultureel als sociaal verrijkt. Bij het verwelkomen van deze nieuwkomers moeten we een beleid ontwerpen waarbij we rekening houden met zowel de huidige inwoners Oost Gelre als onze nieuwe inwoners. Ik vertrouw daarbij op de eigen kracht en ontwikkeling van burgers.

Het verenigingsleven dat het fundament en het cement van de samenleving is heeft altijd op de steun van D66 kunnen rekenen. Een goede subsidieregeling van de gemeente Oost Gelre voor deze verenigingen is een noodzaak. De sportverenigingen in Oost Gelre verdienen dat de Sportboulevard in aangepaste vorm toch doorgaat.

Tevens moet het schoolzwemmen weer ingevoerd worden.

Jerry van der Meulen

Klaarstaan voor zwakkeren!